Wie zijn wij?

De Stichting Hij Leeft Zending houdt zich al meer dan 40 jaar bezig met zending en evangelisatie in de meest brede zin van het woord.
 

Zending in Suriname 

 

Hij Leeft Zending is begin zestiger jaren ontstaan uit de zendingsactiviteiten van het echtpaar Jaap en Swaantje Kooy. Zij werden in die jaren gevraagd om zending te bedrijven onder de Nederlandse emigranten in Australië.
Midden jaren tachtig kwamen zij terug naar Nederland van waaruit zij de activiteiten hebben voortgezet om dit werk eind 2002 over te dragen aan Hans en Esther Tims.

 

September 2003 verscheen het levensverhaal van Jaap en Swaantje Kooy in boekvorm met als titel "Pioniers met Passie", geschreven door Joke Tan. Dit boek is te bestellen via ons emailadres: info@hijleeftzending.nl

 

Hoofddoel is altijd nog wereldzending en het verkondigen van het evangelie van de Here Jezus Christus met alle mogelijke middelen.

 

De Levende Christus voor een stervende wereld is voor zendingsleiders Hans en Esther Tims, het motto.

De Stichting Hij Leeft Zending is een onafhankelijk geloofswerk, "tot opbouw van het Lichaam van Christus".
De organisatie bestaat uit vrijwel uitsluitend vrijwilligers en wordt financieel ondersteund door giften van vrienden en zendingspartners.
Internationaal is Hij Leeft Zending bekend als He Lives Ministries.

Hij Leeft Magazine is een kleurrijke periodieke uitgave van de Stichting Hij Leeft Zending. Dit Magazine met opbouwende artikelen, onderwijs, getuigenissen en informatie uit de evangelische wereld, verschijnt 1x per drie maanden. De abonnementskosten zijn tien Euro per jaar. Voor een GRATIS proefnummer verwijzen wij u naar ons emailadres: info@hijleeftzending.nl

 

Hij Leeft Zending houdt zich naast activieve betrokkenheid bij zending verder bezig met gemeentegroei en geloofsopbouw. Het schriftwoord: "Tot opbouw van het Lichaam van Christus" wordt dan ook zeer letterlijk genomen. Hiertoe heeft Hij Leeft Zending al 15 jaar een Praktische Bijbel School op diverse locaties in Nederland en helpt door middel van Friends For Ministries in Fellowship (FMF) gemeente en organisatieleiders hun opdracht en roeping optimaal uit te kunnen voeren.

Hans en Esther Tims maakten het afgelopen jaar, samen met dochter Sharon zendingsreizen naar India en Suriname.